NEWS

Responsabilitat del tractament

Informació sobre les responsabilitats del tractament de dades personals


01/06/2023
Sistema de compliment de la normativa de privacitat
Manuel Castilleja Toscano
09/05/2022
AEPD: nova secció sobre salut i protecció de dades
Manuel Castilleja Toscano
18/02/2022
El interés legítimo y su ponderación
Manuel Castilleja Toscano
03/02/2022
Negativa a firmar el acuerdo de confidencialidad
Manuel Castilleja Toscano
16/06/2021
La protecció de dades a les relacions laborals
Manuel Castilleja Toscano
23/03/2021
Canal de denúncies internes o canal ètic
Manuel Castilleja Toscano
04/09/2020
El tractament de dades de menors
Maite Morera Fontanet
23/04/2020
Legitimació per a mesurar la temperatura
Josep Aragonés Salvat
15/04/2020
Drons i protecció de dades
Maite Morera Fontanet
03/09/2019
Treballadors subcontractats
Josep Aragonés Salvat
30/07/2019
Tancament i traspàs de l'empresa
Josep Aragonés Salvat
21/02/2017
Posició de CEDPO sobre el DPO al GDPR
Francisco Canalda

1 al 50 de 75
12