Preus adaptats a les teves necessitatsPreus especials a negociar per a col·lectius, mitjançant convenis de col·laboració.

El servei inclou l'Assessorament / Manteniment gratuït durant el primer any, la Revisió / Adequació dels avisos legals de la pàgina web i l'actualització al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) de Protecció de Dades i Garanties dels drets digitals.

El servei d'Assessorament / Manteniment anual es renova, prèvia conformitat del client, a partir de l'any de contracte.

Adaptació i manteniment (dades bàsiques*)

GDPR
LOPDGDD
WEB Preu (€)
Adaptació Manteniment
Microempresa / Autònom 130 90
Empresa petita (fins 10 treballadors) 165 110
Empresa mitjana (fins 25 treballadors) 275 130
Empresa mitjana (fins 50 treballadors) 495 275
Empreses grans / Corporacions / Grup d'empreses Consultar

Inclou No inclou
 • Adaptació/actualització (GDPR-LOPDGDD-LSSI)
 • Assessorament/manteniment (GDPR-LOPDGDD-LSSI) (1r any gratuït)
 • Consultoria tècnica i legal de privacitat
 • Clàusules legals de la pàgina web
 • Transferències internacionals de dades (+ 110 €)
 • Tractament de dades de Titularitat pública (+ 175 €)
 • Clàusules legals de la botiga virtual E-commerce (LOCM) (+ 100 €)
 • Clàusules legals app (consultar)
 • Delegat de Protecció de Dades (DPO) (consultar preu segons intervenció)
 • Avaluació d'impacte (DPIA) (consultar preu segons risc i complexitat)
 • Desplaçament "in situ" (+ 0,80 €/Km fins destí)
 • Impostos (IVA)

Adaptació i manteniment (dades sensibles*)

GDPR
LOPDGDD
WEB Preu (€)
Adaptació Manteniment
Microempresa / Autònom 165 110
Empresa petita (fins 10 treballadors) 200 130
Empresa mitjana (fins 25 treballadors) 330 165
Empresa mitjana (fins 50 treballadors) 660 330
Empreses grans / Corporacions / Grup d'empreses Consultar

Inclou No inclou
 • Adaptació/actualització (GDPR-LOPDGDD-LSSI)
 • Assessorament/manteniment (GDPR-LOPDGDD-LSSI) (1r any gratuït)
 • Consultoria tècnica i legal de privacitat
 • Clàusules legals de la pàgina web
 • Transferències internacionals de dades (+ 110 €)
 • Tractament de dades de Titularitat pública (+ 175 €)
 • Clàusules legals de la botiga virtual E-commerce (LOCM) (+ 100 €)
 • Clàusules legals app (consultar)
 • Delegat de Protecció de Dades (DPO) (consultar preu segons intervenció)
 • Avaluació d'impacte (DPIA) (consultar preu segons risc i complexitat)
 • Desplaçament "in situ" (+ 0,80 €/Km fins destí)
 • Impostos (IVA)

Auditoria de protecció de dades

GDPR
LOPDGDD
WEB Preu (€)
Adaptació Manteniment
Microempresa / Autònom 220 165
Empresa petita (fins 10 treballadors) 275 240
Empresa mitjana (fins 25 treballadors) 335 275
Empresa mitjana (fins 50 treballadors) 440 330
Empreses grans / Corporacions / Grup d'empreses Consultar

Inclou No inclou
 • Realització de l'auditoria conjuntament amb el client
 • Revisió de més de 100 conceptes referents al compliment de les normatives GDPR-LOPDGDD
 • Detecció de deficiències (lleus/greus) i advertències segons la seva transcendència
 • Elaboració d'un informe amb el resultat de tots els conceptes auditats
 • Detall dels conceptes a revisar i corregir amb les mesures correctores a aplicar
 • Transferències internacionals de dades (+ 110 €)
 • Tractament de dades de Titularitat pública (+ 175 €)
 • Clàusules legals de la botiga virtual E-commerce (LOCM) (+ 100 €)
 • Clàusules legals app (consultar)
 • Desplaçament "in situ" (+ 0,80 €/Km fins destí)
 • Impostos (IVA)

Auditoria de pàgina web

GDPR
LOPDGDD
WEB LOCM Preu (€)
Adaptació Manteniment
Web corporativa (avís legal, política de privacitat, política de cookies, formularis) 130 90
Web corporativa + botiga virtual E-commerce (comerç electrònic) 230 90
App Consultar

Inclou No inclou
 • Realització de l'auditoria conjuntament amb el client
 • Elaboració de tota la documentació necessària per al compliment de la normativa vigent a la web i correu electrònic
 • Documentació personalitzada amb les dades de l'organització per a implantar l'Avís legal, Política de Privacitat, Política de Privacitat a xarxes socials, Política de cookies i procediments per a la seva implantació, Clàusules de privacitat a implantar a formularis d'obtenció de dades, Condicions generals de contractació, venda i mètodes de pagament (botigues virtuals)
 • Documentació personalitzada i específica per a la pàgina web corporativa, activitat reglada (llicenciats), botiga virtual (inclou el compliment de la LOMC, la Llei del Comerç Minorista) i app
 • Desplaçament "in situ" (+ 0,80 €/Km fins destí)
 • Impost IVA

Formació

GDPR LOPDGDD LSSI Preu (€)
Sector empresarial: Pimes, grans empreses, grups empresarials Consultar
Sector públic: Ajuntaments, diputacions, institucions públiques Consultar
Sector associatiu: Col·legis oficials, cambres de comerç, associacions Consultar
Sector educatiu: Universitats, centres de formació Consultar

Serveis externs de privacitat

GDPR
LOPDGDD
LSSI
Preu (€)
Auditoria externa (GDPR-LOPDGDD) Consultar
Sistemes de Gestió ISO Consultar
Pla de Ciberseguretat Consultar
Pla de ENS i ENI Consultar

Informació dels conceptes utilitzats
GDPR Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (General Data Protection Regulation o Reglament General de Protecció de Dades ). Aplicable a l'obtenció i/o tractament de dades personals a la Unió Europea.
LOPDGDD Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garanties dels drets digitals. Aplicable a l'obtenció i/o tractament de dades personals a Espanya.
LSSI (WEB) Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. Aplicable a totes les webs i correu electrònic a Espanya.
LOCM (BOTIGA VIRTUAL) Llei 7/1996 de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista.
Aplicable a totes les webs amb comerç electrònic a Espanya.
*Dades bàsiques Nivell de protecció de dades BÀSIC.
Tractament de categories generals de dades: dades identificatives; característiques personals, professionals o comercials; imatges, etc.
*Dades sensibles Nivell de protecció de dades ESPECÍFIC.
Tractament de categories especials de dades: origen ètnic o racial; opinions polítiques, religió o creences filosòfiques; orientació sexual o identitat de gènere; afiliació i activitats sindicals; genètica o biomètrica; salut; vida sexual.
Altres tractaments específics: elaboració de perfils; personalitat; localització; trànsit; sancions administratives, sentències, delictes o sospites de delicte; condemnes penals o mesures de seguretat afins.